tree

Korskyrkan bedriver mission utifrån den internationella missionsrörelsens programförklaring (Lausanne-deklarationen)

"Hela evangeliet till hela människan i hela världen"

Vår mission bedrivs i samarbete med EFK (Evangeliska Frikyrkan) för att läsa mer ingående om de missionssatsningar som bedrivs!

Korskyrkan stöder arbete i: Europa - Frankrike, Afrika - RCA, Asien - Bangladesh och Centralasien.


Reportage - Threads of hope

Läs mer