Välkommen till Norrmjölegården vårt sommarparadis!

Norrmjölegården

Norrmjöle har varit i församlingens ägo sedan 1968. Många i församlingen har offrat mycken tid och pengar på att iordningställa de olika byggnaderna. Norrmjöle är församlingens "sommarstuga", med allt det som en sommarstuga betyder: Man lämnar det vardagliga, alla omsorger man har därhemma, för att vara tillsammans med varandra. Man lever under lite primitivare förhållanden, sitter runt elden på kvällarna, är ute i naturen, GÖR saker tillsammans. Här har vi familjeläger, gemenskapsdagar, barnläger, ungdomsläger, midsommarkonferenser, barnläger, övernattningar, kvinnohelger, retriter och mycket annat. På Norrmjöle lär man känna många av församlingens medlemmar, kommer varandra nära och delar det innersta livet. Utan den gemenskapen skulle församlingslivet inte ha den prägel av närhet som det har.

Norrmjölegården
Havsvägen 20
905 82  UMEÅ

Länk till karta!

planskiss big