kyrkan top

Korskyrkan i Umeå bildades av en handfull troende människor nyåret 1940.

De valde ganska snart att utveckla ett samarbete med dåvarande Örebromissionen,
som idag är en del av samfundet Evangeliska frikyrkan.

Vi vill vara en församling som är öppen och välkomnande.

Korskyrkans vision & inriktning

Nu är vi ca. 300 medlemmar med en en genomsnittsålder på c:a 45 år. Hjärtat i församlingen är söndagens GUDSTJÄNST. Här träffas vi både unga och gamla. Vi tillber och lovsjunger Jesus Kristus samt lyssnar på predikan. En gång i månaden har vi nattvardsfirande. I varje gudstjänst finns det möjlighet till samtal och förbön. Gudstjänsten är öppen för ALLA människor oavsett om man tror eller ej.

Korskyrkan i Umeå vill vara en helande gemenskap för hela människan där vi får se människor komma till tro på Kristus och bli helhjärtade lärjungar som är överlåtna till Jesus Kristus, varandra och församlingen. För att denna vision ska kunna förverkligas så blir bland annat den lilla gemenskapen viktig. Läs vidare om våra Hemgrupper.

Om Korskyrkans kors

estradkors1Virket för korset som pryder kyrkosalen hämtades från djupet, havets vågor, vindar och djupets gåtor hade format detsamma.

När vår medlem Ernst Thure Ström hämtat hem det från stranden våndades han inför uppgiften, men greps än mera inför Jesu försoningsgärning för oss. Stundvis fick han gå undan i stillhet och begrundan. Korset är placerat inom fem pilastrar. De berättar om världsdelar, som korset famnar.

Bakom korset finns en relief, som ger konturerna av en Människoson, som lyft upp sin mantel - ett uttryck för tjänande. Korsets många nyanser av dova färger talar om sorgen, smärtan och det mångskiftande lidandet, som Jesus utstod. Korsets armar är olika i längd. Den högra sidan, den frikändes sida i domsakter, dominerar. Korsets armar är upplyftande, något böjda uppåt... ett leende, lycksaligt uttryck för befrielsens glädje och det tomma korset. "Vår Herre är uppstånden!"