hemgrupp

För att Korskyrkans vision ska kunna förverkligas så blir den lilla gemenskapen viktig. Vår målsättning är att vi ska kunna erbjuda alla som önskar en gemenskap i en liten grupp. Dessa grupper samlas oftast i hemmen och vi kallar dem för hemgrupper. I hemgrupperna får människor, inte minst nya som kommer till församlingen möjlighet till en närmare gemenskap. Livsnära. En plats där det finns utrymme för de frågor och funderingar man bär på. Där livet delas. I hemgrupperna vill vi på ett kärleksfullt och konkret sätt hjälpa varandra att följa Jesus. Vi önskar att upptäcka de gåvor Gud lägger ner i oss. Detta kan innebära att man ber, läser Bibeln och samtalar tillsammans. Man kan göra saker för varandra i vardagen, socialt som praktiskt, i gruppen eller för människor i omgivningen. Variationen är stor, det ser olika ut i olika grupper, och det här är sånt man kommer överens om i sin grupp.

Här nedan följer några exempel på hur det fungerar i en hemgrupp:

En hemgruppssamling kan se ut ungefär så här:

  • Fika eller en enkel måltid med ett öppet samtal.
  • En ”runda” där var och en får möjlighet att säga något, till exempel om hur veckan varit. 
  • Bibelläsning eller läsning ur någon bok man kommit överens om att läsa ur, med samtal kring detta.
  • Bön, för varandra i gruppen och/eller för saker man har att be för.

När, var och hur grupperna samlas

  • Beror på vad man kommer överens om i gruppen och det kan variera.
  • I nuläget har vi ett tiotal grupper i församlingen där de flesta är sammansatta lite utifrån var man bor.
  • Vi ser positivt på åldersblandade grupper, då vi har så mycket att få och ge över generationsgränserna.
  • Varje grupp har en ledare som är medlem i Korskyrkan.

Citat från några som är med i en hemgrupp i Korskyrkan:
"Vår hemgrupp träffas varje vecka för att samtala och be. Vi brukar fika tillsammans först och sedan har vi gånger då vi ber och läser Bibeln och andra gånger där vi samtalar om livets olika frågor. Vi vill dela livet tillsammans helt enkelt, och hjälpas åt."

”I våran grupp så träffas vi i hemmen. Vi börjar oftast att fika och pejla läget med vad som händer omkring oss i gruppen under veckan. Vi läser ur en bok med predikningar från kyrkoåret och samtalar om texten, vad som berört oss eller det som vi inte höll med om eller förstått. Vi har också en önskan att göra något mer praktiskt och social där har vi börjat med att hjälpa varandra inom gruppen med saker som man kan behöva hjälp med. Ex jag fick hjälp att flytta. Ordna kalas hos någon. Vi vill finnas mer för varandra även i vardagen. Där kan vi utvecklas som grupp och hitta andra områden där vi kanske kan engagera oss eller vara behjälplig för någon annan även utanför gruppen.”

Hemgruppsrådet:

Britt-Marie Eriksson (Sammankallade)
Petra Helleday
Linda Eriksson