talk

Önskar Du någon att prata med?

Korskyrkan har en grupp som gärna möter dig till samtal och bön.

Ibland kan man behöva någon att dela sina bekymmer med, fundera eller be tillsammans med. Det kan vara frågor om liv och tro, bekymmer i relationer eller med hälsan t.ex.

Kontaktpersoner för gruppen: